Nemcom - Norrköping Electronic Music CommunitySveriges Elektroniska Mecka öppnar idag

Kl 17 är första akten ut på årets Norbergfestivalen.

Det är bara campingen som öppnar, men där finns ändå en fullgod scen, med uteslutande elektroniska akter.

Vandringen runt stenen, förlåt Mimerlaven pågår sedan fram till söndag.

www.norbergfestival.comComments are closed.