Nemcom - Norrköping Electronic Music CommunitySista chansen, att boka resa till skånsk syntjul!

Det finns ett några platser kvar på resan till Electrixmas. Vi tar upp folk i Norrköping, Linköping & Jönköping.

Ring 0708-28 85 98 för att boka plats före onsdag kl 20.00. Mer info under evenemang.Lämna en kommentar