Nemcom - Norrköping Electronic Music Community



Pompoms utflykt, sommaren är säkrad

Premiären av Pompom i parken höll på att regna bort. Men med musikaliska makter lyckades Nemcom och Caleidoscope att ge Norrköping tung musik på fyra olika platser under en eftermiddag och natt. Allt tyder på att gräset är ännu grönare inom två veckor.



Lämna en kommentar