Nemcom - Norrköping Electronic Music CommunityNya hemsidan uppe, 030927!

Nu ligger den nya hemsidan uppe, i och med att denna är databasdriven hoppas vi att ny information kommer in ganska ofta. Medlemmarna kommer också att kunna lägga in ljud- och bildfiler med hjälp av sitt medlemsnr och ett lösenord.Lämna en kommentar