Nemcom - Norrköping Electronic Music CommunityKulturnatten Norrköping 2002

Föreningen Nemcoms bidrag till årets Kulturnatt blir en presentation av det närmsta årets program. Med ljud och bild kommer besökarna få ta del av de kommande arrangemangen. Föreningens visioner och ståndpunkter kommer att visualisers via film.

Det kommer att ges möjlighet till att diskutera om allt med föreningens företrädare och att teckna sitt egna medlemsskap. Allt detta i en levande undergroundmiljö med kaffe, te och lättare tilltugg. Hela kvällen från kl 18 till 24. Blandad elektronisk musik bjudes också.Lämna en kommentar