Nemcom - Norrköping Electronic Music CommunityDM-kväll live över telenätet

Det arbetat just nu med en lösning att enl telekonferens-modell öppna en liveutsändning från Depeche Mode-baren på Guskelov.

Nummer eller länk kommer att publiceras här på webben.Lämna en kommentar