Nemcom - Norrköping Electronic Music CommunityDiod 080111 – the electronic party

Nytt år, nya fester.

Nytänding på Diod sker nu med följande besättning.

VJ Katten och bzz.
Dj Faruk, Gusten West och Johan G.Lämna en kommentar