Nemcom - Norrköping Electronic Music CommunityÅrsmöte 2004 – Nemcoms andra

Föreningens medlemmar kallas till Nemcoms andra årsmöte. (obs, ny lokal jämfört med vad som tidigare annonserats.

Den som önskar kanditera till en styrelsepost, hittar valberedningen under Kontaktrubriken här ovan.Lämna en kommentar